IGM RESINS B.V. 光重合開始剤

Omnirad 184(former Irgacure 184)

Omnirad 184(former Irgacure 183)
メーカー
IGM Resins B.V.
製品名
Omnirad 184(former Irgacure 184)
一般名
光重合開始剤
重合系
ラジカル、分子内開裂型、α-ヒドロキシアルキルフェノン
化学式
1-hydroxycyclohexyl-phenyl ketone
サンプル量
100g